KONFERENCE V CHRONOLOGICKÉM POŘADÍ

1. Konference
ČLOVĚK A MÉDIA - 12. října 2002
3. Konference - 29. listopadu 2003
ETIKA A REGULACE MÉDIÍ
5. Konference - 23. října 2004
POTŘEBUJEME MEDIÁLNÍ VÝCHOVU ?
7. Konference - 23. října 2005
„HODNOTÉ“ I NOVINY
9. Konference - 19. října 2006
DIGITÁLNÍ SVĚT – TAM A ZASE ZPĚT?
11. Konference Člověk a média - 18. října 2007
DOBRÁ ZPRÁVA – ŽÁDNÁ ZPRÁVA?
13. Konference - 16. října 2008
MARŤANI V KINĚ?
Copak by se o nás dozvěděli ze současné kinematografie?
15. Konference - 15. října 2009
VÝVOJ MÉDIÍ 1989-2009. Kam jsme došli?
17. Konference - 21. října 2010
EU V MÉDIÍCH A MÉDIA V EU.
Jak fungují komunikační kanály v evropské unii
19. Konference - 20. října 2011
PRAVDA? „PRAVDA“ a PRAVDY...
Možnosti a meze investigativní žurnalistiky
21. Konference - 16. října 2012
MÉDIA V KRAJI NEBO NA OKRAJI?.
Aneb jak mohou regionální média ovlivnit volby.
23. Konference - 17. října 2013
HRANICE MEZI SOUKROMÝM
A VEŘEJNÝM PROSTOREM

Kam až média mohou zajít a kam už nesmí
25. Konference - 23. října 2014
25 LET PO KOMUNISMU • KAM JSME DOŠLI?
Máme svobodná a nezávislá média?
27. Konference - 5. listopadu 2015
UPRCHLÍCI A JEJICH OBRAZ V MÉDIÍCH
Odpovídá skutečnosti?
29. Konference - 20. října 2016
JSOU MÉDIA SPRAVEDLIVÁ VŮČI JUSTICI?
31. Konference - 26. října 2017
DOKÁŽÍ MÉDIA VYHRÁT VOLBY?
33. Konference - 25. října 2018
PŘÍMÁ DEMOKRACIE – VYNÁLEZ ZKÁZY?
35. Konference - 25. října 2019
KYBERNETICKÁ (NE)BEZPEČNOST
37. Konference - 10. října 2021
KOMU VĚŘÍME A PROČ
39. Konference - 10. listopadu 2022
MÉDIA A KULTURNÍ VÁLKY
2. Konference - 26. dubna 2003
VLIV MÉDIÍ
4. Konference - 24. dubna 2004
RODINA V MÉDIÍCH
6. Konference - 23. dubna 2005
„HODNOTNÝ“ PROGRAM
8. Konference - 20. dubna 2006
V SILOVÉM POLI INFORMACÍ
10. Konference - 19. dubna 2007
MLÁDEŽ A MÉDIA - OTÁZKA VÝCHOVY?
12. Konference - 17. dubna 2008
MANIPULATIVNÍ PRAKTIKY V MÉDIÍCH
14. Konference - 16. dubna 2009
KOMUNITNÍ WEBY?
Šance? Nebezpečí? Globální přátelství?
16. Konference - 15. dubna 2010
LOBBIYNG V MÉDIÍCH.
Proč, kdo, jak a za jakou cenu.
18. Konference - 14. dubna 2011
AUTORSKÉ PRÁVO ČI POVINNOST?
Co víme o autorském právu? ...
20. Konference - 19. dubna 2012
KOMU „RADÍ“ MEDIÁLNÍ RADY?
A kdo radí jim...
22. Konference - 18. dubna 2013
MEDIÁLNÍ OBRAZ POLITIKY(A)
dokáží média rozhodnout volby?
24. Konference - 10. dubna 2014
VÁLEČNÉ KONFLIKTY V MÉDIÍCH
kde končí zpravodajství a začíná propaganda
26. Konference - 16. dubna 2015
RUSKÁ INFORMAČNÍ VÁLKA. VÍTĚZÍ U NÁS?
Jak funguje a komu je určená ruská propaganda? Jak ji vnímají Rusové, Ukrajinci a jak my na západě? A jak ovlivňuje naše média?
28. Konference - 26. května 2016
JE OHROŽENA NEZÁVISLOST
VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ?
30. Konference - 27. dubna 2017
JÁ A MÉDIA - KDO KOHO OVLÁDÁ?
32. Konference - 26. dubna 2018
FAKE NEWS – FALEŠNÉ ZPRÁVY
34. Konference - 25. dubna 2019
NOVINÁŘ JAKO OHROŽENÝ DRUH
Média přežijí, ale budou v nich skuteční novináři?
36. Konference - 12. dubna 2021
SOCIÁLNÍ SÍTĚ - MEZI SVOBODOU A MANIPULACÍ
38. Konference - 10. listopadu 2021
ŘÍDÍ NÁS STROJE? ANEB UMĚLÁ INTELIGENCE A MÉDIA