ZPĚT NA HOMEPAGE


1. KONFERENCE ČLOVĚK A MÉDIA

12. října 2002 • Centrum Mariapoli v Praze

Pořadatelé: Hnutí fokoláre v ČR a o. s. Pontes
Spolupráce: Nadace Josefa Luxe


Centrum Mariapoli v Praze-Vinoři - exteriér

 

HOSTÉ

Paolo Loriga, redaktor časopisu Citta Nuova, Itálie
Pavel Fischer, ředitel Politického odboru Kanceláře prezidenta republiky
Blanka Pirnosová, novinářka
Michael Otřísal, redaktor České televize
Olga Kopecká, ředitelka českého vysílání Rádia Svobodná Evropa
Ignác Mucha, IT specialista

Uváděla a diskusi moderovala Daniela Brůhová


Centrum Mariapoli v Praze-Vinoři - interiér

 

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ (ve formátu PDF)
Záznam konference v tištěné podobě

Obsah:

  • ČLOVĚK A MÉDIA, P. Fischer
  • ETIKA V MÉDIÍCH, B. Pirnosová
  • ČLOVĚK A TELEVIZE, M. Otřísal
  • ČESKÉ VYSÍLÁNÍ RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA, O. Kopecká
  • INTERNET, I. Mucha

Článek z časopisu Katolický týdeník

LESK A BÍDA MÉDIÍ

Na konferenci nazvanou Člověk a média, která se konala v pražské Vinoři, pozvalo pracovníky médií Hnutí fokoláre v České republice a občanské sdružení Pontes. Konala se v nedávno dokončeném Centru Mariapoli, místě setkávání členů Díla Mariina, které s vytříbeným vkusem projektoval architekt Jindřich Synek.

Proto hned první referát patřil italskému členu Hnutí fokoláre Paolu Lorigovi, komentátorovi časopisu Citta Nuova, který představil rozvoj vydavatelských aktivit hnutí od tištěných letáků se Slovem života kdysi až k aktuální podobě časopisu Nové město, vycházejícího v desítkách zemí, a k bohaté knižní produkci.

Řady důležitých aspektů fungování médií v moderní společnosti se dotkl Pavel Fischer, ředitel politického odboru prezidentské kanceláře. Mezi nebezpečnými trendy současné mediální scény zmínil především její značnou komercializaci, bulvarizaci a záměnu skutečné ho života za virtuální realitu. Tomu lze čelit pouze kritickým přístupem k „mediálním produktům“ a kvalitní mediální výchovou ve školách.

O své zkušenosti s novinářskou etikou v jednom regionálním deníku se s přítomnými podělila redaktorka Blanka Pirnosová. Shrnula je zhruba takto: Zatímco v minulosti odsouval etiku „do neviditelna“ diktát ideologie, pak dnes je to diktát neviditelné ruky trhu.

Etickým aspektům novinářské práce se velkou měrou věnoval i příspěvek Olgy Kopecké- -Valeské, která spojila svou redaktorskou dráhu s Rádiem Svobodná Evropa.

Vlivem televize na dnešního člověka se zabýval redaktor České televize Michael Otřísal. Zdůraznil, že se nejedná o vliv či moc uzurpovanou, nýbrž do značné míry delegovanou, neboť dnešní stále atomizovanější člověk, který touží po komunikativním společenství, se ho zároveň bojí, a proto sahá po mediální náhražce.

Internet jako jeden z nástrojů globalizace, jako nový životní styl či jakýsi nový světadíl představil Ignác Mucha z Pastoračního střediska pražského arcibiskupství. Revolučnost tohoto média spočívá v tom, že zatímco „tradiční“ sdělovací prostředky komunikují jednosměrně, internet je médiem obousměrným, nabízí výběr, srovnání, zpětnou vazbu, dialog, přesné sledování návštěvnosti atd.

Odpoledne se účastníci rozdělili do dvou diskusních kroužků a navázali na podněty přednášejících. Na závěr se shodli na tom, že toto setkání bylo užitečné a rozhodně by nemělo být poslední.

JAROSLAV ŠUBRT
(Katolický týdeník, Praha říjen 2002)

 


Pavel Fischer
© Člověk a média - Hnutí Fokoláre v ČR