ZPĚT NA HOMEPAGE

14. KONFERENCE ČLOVĚK A MÉDIA

KOMUNITNÍ WEBY
Šance? Nebezpečí? Globální přátelství?

16. dubna 2009 • 1717 • Centrum Mariapoli, Praha-Vinoř

Pořadatelé: Hnutí fokoláre v ČR, Konrad-Adenauer-Stiftung a o.s. Pontes,
Spolupráce: Nadace Josefa Luxe

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Slavomil Hubálek
psycholog, soudní znalec z oboru klinické psychologie a sexuologie

Tomáš Svoboda
odborník IT, ředitel divize IT střediska společných činností Akademie věd ČR

Vít Zatloukal
ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference

Uváděla a diskusi moderovala Daniela Brůhová

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ (ve formátu PDF)
Záznam konference v tištěné podobě

Obsah:

  • Slavomil Hubálek
    RIZIKA KOMUNITNÍCH WEBŮ
  • Tomáš Svoboda
    INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ
  • Vít Zatloukal
    SIGNÁLY.CZ JAKO PŘÍKLAD SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Článek z časopisu Nové město

Komunitní weby
Šance? Nebezpečí? Globální přátelství?

Tak zněl název 14. konference "Člověk a média", která se konala 16. dubna v pražském Centru Mariapoli o fenoménu poslední doby - sociálních sítích./p>

Negativní dopady pohledem klinického psychologa a soudního znalce "Jsem nadšený milovník a uživatel moderních informačních technologií, zejména internetu, ale ze své praxe soudního znalce z oboru sexuologie a klinické psychologie musím i varovat. Dnes sexuální delikvent nečeká s lízátky před školou, ale sedí u počítače a loví hlavně na internetových seznamkách. Chycení oběti v této síti je jen otázka jeho šikovnosti a investovaného času." Takto komentoval svoji četnou zkušenost PhDr. Slavomil Hubálek, soudní znalec z oboru klinické psychologie a sexuologie. "Velká část děvčat, jejichž případy řeším, si problémy přivodila vlastními stránkami, kterými na sebe poutala pozornost. Je známé, že Praha je největší výrobce evropské pornografie. Tisíce děvčat jsou oslovované pozváním na casting: ´Nechceš jít za pět set na odpoledne jako modelka?´ Pak obvykle následuje: ´Nechceš nafotit plavky?´ A potom: ´A nechtěla by sis vydělat dva tisíce na fotkách bez plavek?´ Toto pak už může představovat jen krůček k drogám…" Uvedl také varující čísla: "Naše děti sedí denně u obrazovky déle, než je evropský průměr, který představuje 3 hodiny. V České republice je to již 3 hodiny 45 minut. Tato doba se často používá jako míra toho, jak jsou děti frustrované. Nezapomeňte, že v Praze je více než polovina dětí z rozvedených rodin. Prakticky všechny, se kterými pracuji, do této skupiny patří. A nejhůř jsou na tom jedináčci." Rodičům ještě vzkázal: "I když někteří kolegové tvrdí, že i u dětí je třeba respektovat listovní tajemství, já osobně radím kontrolu. Do osmnácti za ně máme zodpovědnost. Že počítači nerozumíme? Když je třeba, naučí se i devadesátiletí lidé objednat si po internetu nákup, léky, úklid…" Svůj příspěvek Slavomil Hubálek uzavřel výstižným příkladem: "Bill Gates, zakladatel Microsoftu, s velkou přísností dovoluje svým dětem sedět u počítače jen hodinu denně. Asi ví proč."

Pozadí sociálních sítí RNDr. Tomáš Svoboda, odborník na komunikační a informační technologie, představil téma večera jako profesně zdatný technik, "vyrostlý" z fascinace detaily překotně se rozvíjejícího oboru. Ve svém příspěvku upozornil na fakt, že jedinec prostřednictvím internetových sociálních sítí vstupuje do nepřestavitelně zaplněného prostoru. "Člověk umí udržovat vztahy a orientovat se v množině zhruba 50-200 lidí, to je množství, které je pro něj ještě komunitou. Internet se však v tomto smyslu chová spíše jako dav, největší v historii, a my máme velký problém se v něm orientovat." Pak stručně představil příklady sociálních sítí. Ke sdílení fotografií slouží platforma Flickr nebo rajče.net, pro sebeprezentaci a sdílení nejrůznějších osobních informací je Facebook, Orkut či signály.cz. Síť profesionálních kontaktů umožňuje udržovat LinkedIn. Posílení již existujících osobních vztahů podporuje například server Spolužáci.cz. K navazování vztahů s novými lidmi, s již výše zmíněnými riziky, slouží různé seznamky. Hovořil též o riziku patologické záměny skutečného života za pouhý virtuální. "Lidská pozornost je to nejcennější, co lze získat - proto největší mediální podporu mají weby, na kterých se dá vydělat reklamou. Myslím si však, že skutečný život na internetu je v malých komunitách, které někdy můžou vznikat i na velkých davových portálech, často však pomocí nějakých amatérských prostředků. Tam může kvést velmi zajímavý život."

Rozjezd komunitního portálu "signály.cz" V posledním příspěvku popsal P. Vít Zatloukal, ředitel Sekce pro mládež při České biskupské konferenci, rozjezd úspěšného portálu katolické mládeže "signály.cz". "Když za mnou v roce 2006 přišli mladí lidé s nápadem předělat náš web na komunitní, nic jsem o tom nevěděl." "Než jsme tuto aktivitu rozjeli, navštěvovalo v roce 2002 naše webové stránky koncipované jako nástěnka akcí zhruba 20 lidí za týden, v roce 2004 jsme je povýšili na magazín a návštěvnost stoupla asi na 120 týdně. V roce 2007 jsme "signály.cz" otevřeli jako aktivní prostor pro mladé. Nyní je navštíví přibližně 8000 lidí každý den." Když ten poutavý příběh úspěšného projektu P. Zatloukal vyprávěl, napadlo mě, že to je mimo jiné mimořádný příklad dobře uchopené role kněze. Úspěch nevznikl díky jeho vynalézavosti a manažerským schopnostem, ale tím, že poskytl silnou oporu mladým k tomu, aby oni sami mohli stavět.

Karel Diblík

 

(Fotografie jsou z pořadu České televize Média a svět ze dne 19. 4. 2009, který se natáčel i na této konferenci)

© Člověk a média - Hnutí Fokoláre v ČR