Dokument II. vatikánského koncilu
Dekret o hromadných sdělovacích prostředcích - INTER MIRIFICA
Řím, 4. prosince 1963

Poselství papeže Jana Pavla II. k XXXVIII. světovému dni sdělovacích prostředků
TÉMA: Média v rodině – riziko a bohatství
23. května 2004